Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: Gorm Kallestad / NTB    

NHO håper på rask løsning på vaksinepass

– Det er viktig at man jobber raskt med dette, sier Almlid til NTB.

Onsdag ble det kjent at Danmark skal utvikle et digitalt vaksinepass, som vil være klart om tre-fire måneder. Målet er at det skal kunne brukes i forbindelse med reiser.

– Veldig bra

En gledelig nyhet, mener Almlid, som peker på at også EU og Verdens helseorganisasjon (WHO) jobber med å utvikle et internasjonalt vaksinepass.

– Et slikt pass vil være veldig bra for alle, ikke minst for næringslivet. Det kan bety at vi får hjulene i gang tidligere, sier NHO-direktøren.

– Men det er viktig å avklare en del fallgruver, ikke minst om vaksinen beskytter mot smitte. Dessuten må vi sikre at personvernet blir ivaretatt, og at ikke falske pass kommer i omløp, sier han.

Nakstad: Trenger mer kunnskap

Norge jobber med saken, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

– Det blir interessant å se hvilke erfaringer danskene høster med dette. Det som er viktig, er at man får et system som er kontrollerbart og sikkert, og at det ikke jukses med det. Det er også viktig at land respekterer det slik at man slipper karantene ved innreise, sier Nakstad.

En forutsetning for å utstede vaksinepass er at vaksinen beskytter mot smitte, understreker han.

– Foreløpig tyder ting på at vaksinen beskytter ganske bra, men vi må ha mer kunnskap, sier han.

Island innførte i slutten av januar vaksinepass for å gjøre utenlandsreiser lettere for koronavaksinerte.

Norge følger med på arbeidet

Vaksinesertifikat er nå til diskusjon i EU og Verdens helseorganisasjon (WHO), opplyser statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet i en epost.

– Det jobbes med å lage en felles mal for hva som skal inn i dette sertifikatet. Det vil bli opp til hvert enkelt land å vurdere hvordan et slikt sertifikat kan brukes. Det har ikke Norge tatt stilling til, men vi følger med på arbeidet, sier Bjerke til NTB.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) jobber med å vurdere om det skal gjøres endringer i vaksinasjonskortet på helsenorge.no.

Også for tre uker siden sa Bjerke til NTB at det ikke er tatt stilling til om framleggelse av dokumentasjon på gjennomført vaksinasjon kan gi fordeler ved innreise eller deltakelse ved arrangementer.

Danmark utvikler digitalt vaksinepass

Danske myndigheter skal utvikle et digitalt vaksinepass, som skal være klart om tre-fire måneder. Målet er at det skal kunne brukes i forbindelse med reiser.

Passet skal utvikles i samarbeid med nærings- og kulturlivet, opplyste det danske finansdepartementet onsdag.

Første trinn er at dansker fra slutten av februar kan gå inn på en nettside som bekrefter vaksinestatusen, på samme måte som de i dag kan sjekke testresultater for covid-19. Deretter skal det lages et digitalt vaksinepass som kan rulles ut raskt dersom helsefaglige vurderinger tillater det, skriver regjeringen. Passet skal oppfylle kravene om dokumentasjon som stilles i EU.

Målet er at løsningen kan bidra til en gradvis gjenåpning av samfunnet igjen og er blant annet tenkt å kunne legge til rette for jobbreiser.

– For å restartet det danske samfunnet er det avgjørende at bedriftene kan komme i full drift igjen. Mange danske virksomheter er globale med hele verden som marked, sier fungerende finansminister Morten Bødskov.

På en orientering for mediene understreket han at det fortsatt er viktig å stå sammen for å holde smitten nede. Departementet sier også at en betingelse for å ta vaksinepasset i bruk, er at det skjer på en helsemessig forsvarlig måpte. Det påpekes blant annet at det fortsatt ikke er avklart om man kan spre smitte selv om man er vaksinert.

Annonse
Annonse