Annonse
Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO opplyser at medlemmene melder om bedring for norske bedrifter etter koronautbruddet, men helt friskmeldt er de ikke.  Foto: Vidar Ruud / NTB      
NHO-undersøkelse

Norsk næringsliv er ikke friskmeldt, men på bedringens vei

Signalene fra bedriftene er at dette også omsettes i økt etterspørsel etter arbeidskraft, noe utviklingen i arbeidsledigheten og antall ledige stillinger også bekrefter, skriver NHO i en pressemelding.

Av de 2.725 bedriftene som har svart på NHOs medlemsundersøkelse, er det bare 11 prosent som anså situasjonen som dårlig. 42 prosent mener den er god, mens 47 anser situasjonen som tilfredsstillende.

I april var det nesten like mange bedrifter som vurderte situasjonen som god som anså den som dårlig.

Selv om 10 prosent av medlemsbedriftene svarer at de har betalingsvansker, og 7 prosent frykter konkurs, er tallene de laveste siden NHO startet å spørre om dette da koronautbruddet startet for snart halvannet år siden.

Også andelen bedrifter som har lavere omsetning enn antatt normalnivå faller – fra 30 prosent i august til 26 prosent i september. Bare 3 prosent av bedriftene har mer enn halvert omsetning sammenlignet med en antatt normal.

– Selv om norsk næringsliv fortsatt ikke er «friskmeldt» etter koronakrisen, fortsetter bedringen ganske ufortrødent, skriver sjeføkonom Øystein Dørum i NHO om undersøkelsen.

Til tross for bedring, oppgir 30 prosent av bedriftene at de har eller vil øke prisene mer enn den generelle prisveksten. Andelen ja-svar er klart høyest innen industri og bygg og anlegg.

Annonse
Annonse