Annonse
– Pandemien har vist hvor viktig det er at staten har omstillingsevne og leverer gode, effektive tjenester. Det kan vi ikke ta for gitt. Vi må sørge for at lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor ikke blir for stort, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli. Foto: Mikkel Moe, Tekna

Statsansatte krever økning i reallønna

Klokka 10 vil forbundene LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio overlevere sine krav til motparten.

Den store spenningen knytter seg til om staten vil gjøre som i fjor og sette resultatet i frontfaget som et absolutt tak for forhandlingene. I år ble NHO og LO/YS som kjent enige om en lønnsvekst på 2,7 prosent, 0,1 prosentpoeng under anslått prisvekst. Det innebærer en nedgang i reallønna.

Hovedkravet til forbundene er klar reallønnsvekst.

– Pandemien har vist hvor viktig det er at staten har omstillingsevne og leverer gode, effektive tjenester. Det kan vi ikke ta for gitt. Vi må sørge for at lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor ikke blir for stort, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

Akademikernes krav er foreløpig ikke tallfestet, opplyser forbundet til NTB.

YS Stat krever at lønnsveksten må være minst like høy som prisstigningen.

– Det er viktig å sikre kjøpekraften for alle medlemmer, sier YS-leder Pål N. Arnesen.

– Det er i år viktig at staten evner å se frontfaget som en norm og ikke et tak. Det betyr at statsansatte kan gis mer enn det som ble resultatet i privat sektor, sier han.

Fristen for å bli enige i forhandlingene er satt til klokka 24 natt til 1. mai. Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren i slutten av mai.

Annonse
Annonse