Annonse
NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik overleverte kravene onsdag.  Foto: Berit Roald / NTB    
LO om lønnsoppgjøret

– Vi har ingen ting å gi

– Vi har ingen ting å gi når det gjelder kravet om å opprettholde kjøpekraften. Dette har et enstemmig representantskap stilt seg bak, sier fungerende LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Onsdag overleverte hun representantskapets vedtak til NHO-leder Ole Erik Almlid. Med det gikk startskuddet for to dagers intense lønnsforhandlinger. Fristen for å bli enige utløper midnatt natt til lørdag.

Et annet av LOs hovedkrav er å få på plass et lavlønnstillegg.

– På den måten sikrer vi store kvinnegrupper og et likelønnsperspektiv, sier Følsvik.

Også YS overleverte sine krav onsdag. Som for LO er hovedkravet at kjøpekraften opprettholdes.

– Vi venter god vekst i norsk økonomi når vaksineringen blir utbredt og smitteverntiltakene lempes på. På denne bakgrunnen krever vi at kjøpekraften må opprettholdes i privat sektor, sier leder av YS Privat Eirik Bornø.

Annerledes oppgjør

Årets oppgjør er spesielt på flere måter. For det første er det uvanlig steile fronter og stor avstand mellom partene.

Mens både LO og YS krever at lønnsveksten holder tritt med prisveksten, som er anslått til 2,8 prosent, krever NHO at lønnsveksten holdes på handelspartnernes nivå på 2,2 prosent. Det betyr i realiteten en reallønnsnedgang.

– Hvor mye har dere å gi i forhandlingene?

– Det får vi ta ved forhandlingsbordet. Men vi vil gjøre alt vi kan for å få en forståelse for at det viktigste nå er at folk kommer seg tilbake på jobb, sier Almlid til NTB.

Forhandlingene er også preget av LO-leder Hans-Christian Gabrielsens uventede bortgang, som førte til at forhandlingsstarten måtte utsettes med halvannen uke.

Delt næringsliv

For det tredje har koronapandemien ført til et svært splittet næringsliv. Mens noen bedrifter har gått svært godt, står bedrifter i næringer som reiseliv og transport i fare for å gå under.

Mange av dem LO krever lavlønnstillegg for, jobber i slike bedrifter, påpeker NHO.

Situasjonen er spesiell, erkjenner Følsvik.

– Men nettopp derfor er det viktig for oss å sikre dem som har blitt rammet hardest, men også for å sikre at folk har en inntekt som gjør at vi får hjulene i gang i samfunnet igjen, sier hun.

Fare for streik

Få vil bli forbauset om partene ikke blir enige innen fristen. Da havner oppgjøret på riksmeklerens bord etter påske.

Flere industribedrifter har allerede varslet at de er klare til gå til streik dersom kravet om at kjøpekraften opprettholdes, ikke innfris.

Men en streik vil være svært skadelig i år, mener Almlid.

– Jeg er helt sikker på at dersom LO går til streik i år, så vil det være veldig mange som reagerer veldig sterkt på det. Så det tror jeg begge parter ønsker å unngå, sier Almlid.

– Det vil Almlid og NHO si ved enhver anledning. Vi skal være seriøse og ansvarsfulle, men selvfølgelig har vi med oss streikevåpenet, repliserer Følsvik.

På spørsmål om hvor stor sannsynligheten for streik er i år, svarer hun:

– Det er alltid en sannsynlighet for streik når vi går inn i et lønnsoppgjør.

Årets tariffoppgjør:

  • Årets tariffoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det bare forhandles om lønn.

  • Det er LO/YS og NHO som forhandler på vegne av sine medlemmer om en ramme for konkurranseutsatt industri og virksomheter (frontfaget). Denne rammen danner grunnlaget for forhandlinger med øvrige grupper (frontfagsmodellen).

  • Mens LO har gått ut med krav om reallønnsvekst, mener NHO at lønnsveksten ikke må overstige forventet lønnsvekst hos handelspartnere på 2,2 prosent. Med en antatt prisvekst på 2,8 prosent betyr det i realiteten en reallønnsnedgang.

  • Forhandlingene omfatter 581 tariffavtaler, samt drøyt 370 YS-avtaler og 32 bedriftsinterne avtaler.

Viktige datoer:

– 24. mars: Kravoverlevering

– 25. mars: Forhandlingsslutt

– 26. mars: Frist for permitteringsvarsel

– 9.–10. april: Mekling (dersom partene ikke blir ferdige)

Annonse

Årets tariffoppgjør:

  • Årets tariffoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det bare forhandles om lønn.

  • Det er LO/YS og NHO som forhandler på vegne av sine medlemmer om en ramme for konkurranseutsatt industri og virksomheter (frontfaget). Denne rammen danner grunnlaget for forhandlinger med øvrige grupper (frontfagsmodellen).

  • Mens LO har gått ut med krav om reallønnsvekst, mener NHO at lønnsveksten ikke må overstige forventet lønnsvekst hos handelspartnere på 2,2 prosent. Med en antatt prisvekst på 2,8 prosent betyr det i realiteten en reallønnsnedgang.

  • Forhandlingene omfatter 581 tariffavtaler, samt drøyt 370 YS-avtaler og 32 bedriftsinterne avtaler.

Viktige datoer:

– 24. mars: Kravoverlevering

– 25. mars: Forhandlingsslutt

– 26. mars: Frist for permitteringsvarsel

– 9.–10. april: Mekling (dersom partene ikke blir ferdige)

Annonse