Annonse
Foto: Dreamstime.

Må vi inngå en ny arbeidsavtale med en ansatt som skal endre arbeidssted?

Spørsmål: Vi har avtalt med en av våre ansatte at hun skal endre arbeidssted. Må vi da inngå en ny arbeidsavtale, eller holder det at vi sender den ansatte et brev om endringen? Dette gjelder en privat virksomhet. 

Daglig leder  

Annonse
Annonse