Annonse
– Jeg tror mange kvinner taper på ikke å bruke energien på å utøve lederrollen framfor å gå på kurs, sier partner og daglig leder Jenny Homme i rekrutteringsbyrået Visindi. Foto: iStock, Visindi

– Lederpraksis er ­viktigere enn kurs

Partner og daglig leder Jenny Homme i rekrutteringsbyrået Visindi har drevet med lederrekruttering i 20 år. Sammen med kundene sine er hun med på å vurdere kvalifikasjonene til hundrevis av søkere til lederstillinger hvert år.

Faglig påfyll for ledere

Dagens Perspektiv har sett nærmere på hva slags kompetanseheving ledere velger og hvilken verdi det har for lederrollen og nye jobbmuligheter.

Annonse
Annonse