Annonse
STORE VARIASJONER: Det er store variasjoner i bruk av tolk fra en Nav-medarbeider til en annen og fra Nav-kontor til Nav-kontor. Vurdering av språkkompetanse overlates til den enkelte medarbeider. Foto: SDI Productions/iStock

Nav bryter retningslinjer for bruk av tolk

Navs bruk av tolk i møte med minoritetsspråklige har alvorlige svakheter og mangler, viser forskning ved OsloMet.

Stipendiat Hilde Fiva Buzungu har undersøkt hvordan samtaler med minoritetsspråklige foregår i Nav og har gjort flere bekymringsfulle funn, ifølge en omtale av forskningen på OsloMets nettsted.

– På Nav-kontorene blir det veldig ofte gjennomført samtaler på norsk med personer som ikke har felles språk med sosialarbeiderne, sier Buzungu til nettstedet.

Annonse
Annonse