Annonse
Antall personer som jobber i de forskjellige rommene på et kontor har mye å si for produktivitet og trivsel. Foto: monkeybusinessimages/iStock.

Stami​– Kombinasjon av hjemmekontor og åpne kontorlokaler kan føre til lavere tilhørighet

Under et Stami-webinar om arbeidsmiljø på kontoret la forskningsdirektør Stein Knardahl fram forskning som er gjort på kontor-feltet.

I en større undersøkelse viser det seg at folk flest kunne tenke seg å jobbe på hjemmekontor 1-3 dager i uken i kombinasjon med å være på kontoret.

Knardahls analyser viser også at mange virsomheter de seneste årene har gått fra å sitte i tradisjonelle cellekontorer til åpne kontorlandskap. En god del har også valgt såkalt aktivitetsbasert kontorlandskap hvor ingen har faste plasser.

Annonse
Annonse