Annonse
Det er også store forskjeller mellom ulike yrker. De fire yrkesgruppene med klart høyest forekomst er servitøryrker, sykepleiere, pleie- og omsorgsansatte og politi/vekter. Foto: Kiwis/iStock

Tydelig økning i antall unge som melder om uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb

For første gang siden #metoo-bevegelsen kan Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) presentere nasjonale tall over hvor mange som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb. I den yngste aldersgruppa ser vi en økning.

Annonse
Annonse