Annonse
Møter, som dette mellom Europa-minister Vidar Helgesen, klimaminister Tine Sundtoft og energikommissær Miguel Arias Cañete, er en viktig brikke i regjeringens Europa-politikk. Men kontakten foregår først og fremst på direktoratnivå, mener forskere.  

Norsk EU-­politikk er ikke aktiv, men dominert av ­direktorater

Det EU foreslår, og senere gjør til europeisk lovgivning, har en direkte påvirkning på norsk politikk. Som de aller fleste regjeringer før den, har også Solberg-regjeringen lovet folket en aktiv Europa-politikk, der man skal være proaktive i å påvirke EUs politikk på områder som får konsekvenser for Norge. Det betyr i praksis «det meste». 

Annonse
Annonse