Annonse

Spør juristene: Pemittering og oppsigelse

Spørsmål: Jeg er leder av en middels stor virksom­het som for kort tid siden måtte gå til permittering av en del ansatte, fordi vi rett og slett ikke har nok å gjøre. Etter hvert som det har utviklet seg, har det gått opp for meg at situasjonen for de aller fleste av dem antagelig vil være permanent på overskuelig sikt. Jeg har derfor kommet til at jeg bør gå til oppsigelse i stedet. Hva skjer da med permitteringen? Hva med arbeidstagere som selv har klart å skaffe seg nytt arbeid og kanskje også har tiltrådt dette i permitteringstiden?

Annonse
Annonse