Annonse
s ​Sjef for Nationaltheatret, Hanne Tømta, har vunnet HR Norges             lederpris for 2015. Foto: Nationaltheatret

– Må tørre å ta viktige beslutninger raskt

Hanne Tømta har en krevende stilling som sjef for Nationaltheatret. Som leder har hun ansvaret for en organisasjon som på grunn av sin virksomhet gir grobunn for et tøffere klima enn andre organisasjoner. Skapertrang og kunstnerisk integritet skal balanseres mot inntjening, arbeidsmiljø, et stort antall fag og yrkesgrupper og båndene til næringslivet.

Hovedpersonen selv forteller at prisen gjør henne stolt.

Annonse
Annonse