Annonse

Lean møter motstand

Det var provinsregjeringen som innførte Lean i helsevesenet i 2012. En evaluering etter to år viser at 54 prosent av helsearbeiderne er misfornøyd med «den kontinuerlige forbedringsprosessen» Lean-prosjektet skulle føre med seg. 

– Når over halvparten av de spurte ikke er fornøyd med de endringene som har skjedd på dere arbeidsplass på grunn av Lean, er det et sterkt signal om at vi er på vei i feil retning, sier en fagforeningsleder til canadiske Leader-Post.

Undersøkelsen viser at Lean i stor grad har ført til lav medarbeidertilfredshet: Ansatte føler seg lite verd og de sier ikke gjøres nok for å bedre forholdene og beholde  medarbeidere i førstelinje, som har følt et økt press etter innføringen av Lean.

– Lean passer nok bedre for administrasjonen, men egner seg svært dårlig for pasientbehandling, sier en lege ved en akuttavdeling.

Provinsens helseminister sier de ansatte må være mer tålmodig. 

– Det tar tid å gjennomføre et så stort prosjekt blant 44.000 arbeidstakere, sier han, og viser til at andre lignende Lean-prosjekter har vært vanskelig og konfliktfylt de første 2-3 årene, før «det setter seg».

Annonse
Annonse