Annonse
IKT-Norge, ved generalsekretær Per Morten Hoff, savner en større satsning på digitalisering. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

IKT-Norge krever digitaliseringsmilliard

553 millioner kroner ble satt av til digitalisering av offentlig sektor i de blåblås første statsbudsjett, som ble lagt fram onsdag. IKT-Norge, interesseorganisasjonen for norsk IKT-næring, mener dette er for lite. Neste år håper de på en dobling av årets sum. 

– Ideelt sett skulle vi ha sett en milliardsum til digitalisering av offentlig sektor, for den halve milliarden som ble satt av i år gjør ingen forskjell. Derfor håper vi at vi får se milliarden allerede i neste års statsbudsjett, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge til Ukeavisen Ledelse. 

– Mange av oss ventet oss nok kanskje mer fra en minister som har vært veldig høy og mørk. Så sent som i Aftenposten dagen før statsbudsjettet ble lagt fram lovet Sanner en storsatsning. På den måten kan man nok kanskje mistenke at regjeringen har skapt noen litt urealistiske forventninger til hva som kan være mulig å få til allerede fra start, mener generalsekretæren.

Åpenbar gevinst

Hoff er tydelig på at det å satse på digitalisering av offentlig sektor vil gi en åpenbar, økonomisk gevinst på litt lengre sikt. 

– Her er det snakk om å investere for å spare på lengre sikt. Det er ingen tvil om at man vil kunne spare penger på å drive mer effektivt og digitalt, men det krever at man bevilger de pengene som er nødvendige for å få det til, sier han. 

Samtidig anerkjenner han at det er mange forskjellige tiltak som skal kjempe om plassen når statsbudsjettet skal utformes. I en slik dragkamp om pengene må det nødvendigvis også bli noen tapere. 

– Det er selvfølgelig en del av politikken, og her kan det virke som om Sanner trakk det kortere strået i forhold til andre regjeringsmedlemmer, sier han. 

Har klare krav

Interesseorganisasjonen har en lang liste med tiltak de ønsker å få plass til i statsbudsjettet. De tre viktigste er et velferdsteknologifond på minst 500 millioner kroner, som skal delfinansiere kommuner som vil teste ny teknologi for å effektivisere helse - og omsorgstjenestene, et læremiddelfond på minst 50 millioner kroner der skoler får tilbakebetalt halvparten av investeringene når de investerer i digitale læremidler. Et siste ønske er at virkemidlene i Innovasjon Norge og Forskningsrådet skal vris mer i retning av IKT-satsninger, og det næringslivet som har størst vekstpotensial i framtiden. 

Jan Tore Sanner, kommunal - og moderniseringsminister, er på sin side godt fornøyd med de moderniseringstiltakene som den blåblå regjeringen har fått til i sitt første statsbudsjett. 

– Vi prioriterer IKT-prosjekter som innbyggere og medarbeidere i staten raskt vil nyte godt av, sier Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Annonse
Annonse