Annonse

Flere ­bedrifter kjøper nettsky­tjenester

De fleste som kjøper slike tjenester bruker skyen til å lagre filer og til bruk av e-post, skriver Statistisk sentralbyrå på deres hjemmesider. 54 -prosent av bedriftene som kjøper skytjenester lagrer sine databaser i skyen.

Kjøp av nettskytjenester øker ifølge SSB med størrelsen på bedriften. Nesten halvparten av bedriftene med minst 100 ansatte kjøper en eller flere tjenester fra skyen. Til sammenlikning kjøper 25 prosent av bedriftene med 10–19 ansatte slike tjenester.

Hele syv av ti bedrifter innenfor informasjon og kommunikasjon kjøper en eller flere tjenester fra skyen, og er dermed den næringen som er av de ivrigste brukerne av tjenestene. Detaljhandel, servicebransjen og transport og lagring er de næringsvirksomhetene med færrest brukere av sky-tjenester.

Kilde: SSB og Computerworld

Annonse
Annonse