Annonse

Trekk i lønn

Spørsmål: Jeg ble i november 2013 ansatt i full (100 %) stilling. Jeg hadde tidligere bare jobbet deltid hos andre. Da spørsmålet om ferie og feriepenger kom opp i sommer, ble jeg gjort oppmerksom på at man i juni utbetalte feriepenger i stedet for lønn. I tillegg ble det gjort et trekk for 4 dagers lønn for forskjellen mellom månedslønn og feriepenger. Jeg hadde jo ikke tjent meg opp til full feriepengedekning, men valgte likevel å ta ut over 3 ukers ferie sommeren 2014. Den resterende ferie tar jeg nå til jul.

Annonse
Annonse