Annonse

Rettelse

I lederartikkelen 12 desember refererte vi sivilombudsmann Arne Fliflets kritikk av Datatilsynet. I denne forbindelse pekte vi på at Personvernnemda mente det var så store mangler med presisjonsnivået i et varsel til Gjensidige om en bot på 600 000 kroner, at de ikke ville behandle saken og at den «kokte bort i kålen». Det siste var ikke riktig. Det endte med at Gjensidige betalte boten.

Annonse
Annonse