Annonse

Ukontrollerbare Nav

Yndlingsuttalelsen for et medlem av Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite er at man vil «komme til bunns i saken». De tror at det meste blir mye klarere om de får innkalle «de som vet» og stille spørsmål i full offentlighet. Komiteen skal egentlig kun kontrollere at den ansvarlige statsråd gjør jobben sin i samsvar med Stortingets forutsetninger. For å få vite det, må både den ene og andre innkalles til høringer slik at komiteen selv kan danne seg et bilde av hva som har skjedd.

Annonse
Annonse