Annonse

Spør juristene: Sagt opp

Spørsmål: Jeg er en arbeidstager som ble sagt opp i desember 2014. Oppsigelsesfristen var 1 måned. Etter forgjeves forhandlingsmøte, har jeg bedt den organisasjonen jeg er organisert i vurdere saken og eventuelt ta ut stevning. Da jeg møtte på jobb i begynnelsen av februar, fikk jeg beskjed om at jeg ikke hadde rett til å fortsette utover oppsigelsestiden, siden det ikke var tatt ut søksmål. Arbeidsgiver mente også at jeg ikke hadde varslet om dette, slik at retten til å fortsette i jobben utover oppsigelsestiden var bortfalt. Har arbeidsgiver rett i dette?

Annonse
Annonse