Annonse

Etisk fravær i politisk ledelse

Argumentene i denne artikkelen bygger på det faktum at de internasjonale økonomiske krisene i de demokratisk kapitalistiske landene de siste årene har bare funnet sine løsninger uten grunnleggende etiske vurderinger av disse. New Public Management (NPM), med sin resultatorientering mot målbare størrelser, ble den ledende styringsformen i offentlig sektor. Mens internasjonale avtaler om fri flyt av arbeidskraft, kapital, varer og tjenester som tilspisset konkurransevilkårene endret holdninger i privat sektor.

Annonse
Annonse