Annonse
Et russiksk trålefartøy som var mistenkt for ulovlig fiske i norske farvann utenfor Bjørnøya i 2009.  

Fiskeri­etterretning skal vokte svart hav

For å bekjempe fiskerikriminalitet må man se på hele næringskjeden. Målet er å ta bakmennene – ikke bare båtene deres. For å bli mer slagkraftige må vi jobbe på tvers av etater og landegrenser, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H).

Annonse
Annonse