Annonse

Spør juristene: Allergireaksjoner

Spørsmål: Jeg er en mannlig arbeidstager i begynnelsen av 30 årene. Jeg har i hele mitt yrkesaktive liv hatt frisk helse, men jeg kan reagere allergisk mot enkelte fenomener. Et av disse er hunder.

Som nytilsatt i en jobb, hvor sjefen daglig kommer med hund på jobb, har dette vært et problem. Jeg har forsøkt å ta det opp, men blitt føyset av. Nylig ble jeg sykmeldt og har vært det i noen uker på grunn av allergireaksjon i mitt møte med hunden.

Annonse
Annonse