Annonse

Krisemaksimering om beredskap

Det har gått tre og et halvt år siden 22.juli-katastrofen. Det har vært en prioritert oppgave for storting og regjering å forbedre beredskapen. Riksrevisjonen mener det har skjedd fint lite og serverer den mest alvorlige kritikken de har rettet mot et departement, ifølge riksrevisor Per Kristian Foss. Han sier endatil at han er «personlig skuffet». Den slags uttalelser fra revisormunn er sjelden kost. Revisorer pleier å holde egen person utenfor, og nøkternt presentere sine funn – hvis vi ser bort fra forrige riksrevisor, Jørgen Kosmo.

Annonse
Annonse