Annonse
– De siste årene har tilleggskostnaden på garantert fornybar energi ligget på mellom 0,15 og 0,25 øre per kilowattime, ekskludert moms, sier Steinar Olsen i Stormberg. Han betaler gjerne.  

Tall som teller

Navnet er muligens medvirkende til at fenomenet har fått liten oppmerksomhet i pressen. Vi snakker nemlig om GHG-­protokollen Scope 2. Men ideen har fått både Norsk Hydro, kleskjeden Stormberg og store amerikanske og tyske firmaer til å jobbe litt annerledes.

Tanken er å kreve at bedriftene rapporterer andelen av fornybar energi i kraften de bruker. Og håpet, for miljøets del, er at dette skal påvirke prisene på de ulike typene kraft.

Betaler ekstra

Kan en regnskapsstandard påvirke klimaet på denne måten?

Annonse
Annonse