Annonse

Uberettiget advarsel

Spørsmål: Jeg er en arbeidstager som er i konflikt med min arbeidsgiver. Nylig opplevde jeg at han påberopte seg å ha gitt meg en advarsel som han påsto jeg mottok personlig for et par år siden. Han akter visst å bruke materialet i en mulig tvistesituasjon med meg. Jeg kan imidlertid overhodet ikke huske å ha mottatt den advarselen og reagerer på det inntrufne. Hva gjør jeg?

Spørrende arbeidstager

Annonse
Annonse