Annonse
Idealet om autentisk ledelse kan gjøre at lederens personlige identitetsprosjekt blir viktigere enn lederrollen og det ansvaret som følger med, skriver BI-professor Linda Lai. Foto: BI

Autentisk eller selvopptatt ledelse?

Autentisk ledelse beskrives som høy selvbevissthet, åpenhet og tydelighet på hvem man er, og at man opptrer direkte i tråd med personlige verdier, overbevisninger og følelser.

Dette lederidealet har mottatt stadig mer kritikk den siste tiden, skriver professor ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI i et innlegg i DN. Hun viser til forskning presentert i The Leadership Quarterly 30/2019.

Forskningen tyder på at idealet om å være autentisk kan gi mer selvopptatthet og narsissisme. Lederens personlige identitetsprosjekt kan bli viktigere enn lederrollen og det ansvaret som følger med. Linda Lai peker på at evne til selvregulering er viktig for å være god leder, framfor å gi etter for alle mulige impulser, behov følelser, ideer og overbevisninger.

Evne til selvregulering er viktig for å være god leder

Lai viser også til at ledere, som alle andre mennesker, har en del egenskaper som ikke er så positive, og at de har en del oppfatninger som ikke alle andre deler. Enten det handler om at man har høyt temperament, nevrotiske tendenser eller fordommer mot visse typer mennesker, kan det være tilbøyeligheter det er klokt å forsøke å dempe i lederrollen.

BI-professoren skriver også at det ikke er alle som i praksis vil ha samme mulighet til å drive autentisk ledelse. For eksempel vil ledere som tilhører minoritetsgrupper eller har andre verdier enn flertallet i organisasjonen ha mindre frihet til å gi uttrykk for dette uten å miste sin legitimitet.

Idealet om autentisk ledelse kan derfor være til hinder for god ledelse.

  

 

 

Annonse
Annonse