Annonse
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) vil at innvandrere og flyktninger skal bli bedre i norsk. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} Foto:  Tore Meek / Scanpix

Vi bør stille høyere krav til norskkunnskaper

Jan Tore Sanner er kunnskaps- og integreringsminister og nestleder i Høyre.

SYNSPUNKT. Det er viktig at alle som skal bo og leve i Norge kan norsk. Kan du norsk, er det enklere å prate med naboen, engasjere deg på foreldremøte i barnehage og skole og å få seg en jobb. 

Derfor vil regjeringen heve kravet til kunnskapene i norsk muntlig for å få statsborgerskap.

Flere stemmer har kritisert regjeringens forslag om å heve kravene til norskkunnskaper, men for å gå på skole og få en jobb, er det nødvendig å kunne uttrykke seg enkelt og sammenhengende om kjente emner som man ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid og hanskes med uforutsette situasjoner eller problemer som oppstår.

Det stilles nå strengere krav til norskkunnskap i arbeidslivet. Det kreves norskferdigheter på nivå B2 for at helsepersonell fra land utenfor EU/EØS skal få autorisasjon.

Og personer som har et annet morsmål enn norsk eller samisk, må dokumentere B1 i norsk muntlig for å bli ansatt som barnehageassistent. I Oslo kommune er det enda litt strengere for de som blir ansatt i fast stilling i barnehage eller som assistent i skolen (mellom nivå B1 og B2).

Norge er ikke alene om å stille krav til språkkunnskaper ved søknad om statsborgerskap, i Danmark kreves (B2), Finland (B1) og Island (B1) – både muntlig og skriftlig.

Norskopplæringen blir bedre og individuelt tilpasset

Skal du kunne søke om å bli norsk statsborger må du ha bodd i Norge i sju år. Nå gjennomfører vi endringer for at norskopplæring skal bli bedre og mer tilpasset den enkelte.

Vi vil også erstatte dagens krav om antall timer med norskopplæring med at den enkelte skal få nødvendig norskopplæring slik at man kan nå et visst nivå. Vi går fra kvantitet til kvalitet.

Lærerne som skal undervise skal ha fordypning og vil få kompetansekrav. Summen av forslagene våre vil gjøre det mulig for flere å oppnå kravet om B1 muntlig i norsk.

Vi går fra kvantitet til kvalitet

 

Målet er muligheter for alle og mindre forskjeller

Med økte krav og bedre undervisning vil flere kunne nå kravene. Samtidig vil det være unntak for de som ikke vil ha mulighet til å oppnå nivå B1 på grunn av personlige forutsetninger eller dårlig helse.

Jeg ønsker at integreringspolitikken skal få flere i utdanning og jobb, og at flere deltar i små og store fellesskap.

Da er språk nøkkel. Og lykkes vi med å få flere til å snakke godt norsk, da kan vi også fortsette å ta vare på det som er som bra med Norge - et samfunn med tillit, samhold, små forskjeller og muligheter for alle.

Annonse
Annonse