Annonse
Human-Etisk Forbund ble beskyldt for å ha lagt prinsippene til side i Dagens Perspektivs leder, 18. oktober. Ansvarlig redaktør, Magne Lerø, påpekte sider ved dagens statlige tilskuddsordning til tros- og livssynsamfunn som kan være problematiske. Samtalen om dette tar jeg gjerne, skriver Trond Enger i Human-Etisk Forbund. Foto: Terje Pedersen / NTB

Gratis å være medlem, også hos oss

Trond Enger ergeneralsekretær i Human-Etisk Forbund.

SYNSPUNKT. Human-Etisk Forbund ble beskyldt for å ha lagt prinsippene til side i Dagens Perspektivs leder, 18. oktober. Ansvarlig redaktør, Magne Lerø, påpekte sider ved dagens statlige tilskuddsordning til tros- og livssynsamfunn som kan være problematiske. Samtalen om dette tar jeg gjerne.

Retten til tros- og livssynsfrihet

Men først; vi mener det er en berikelse for et mangfoldig samfunn som det norske, at staten legger til rette for at innbyggerne skal få utøve sitt livssyn. I likhet med at, for eksempel, verdien av et levende kultur- og idrettsliv og en fri presse anerkjennes med statlige penger, er det flott at folks behov for tilhørighet i et tros- eller livssynsamfunn, ivaretas. Ikke bare er det fint og flott; tros- og livssynsfrihet er en menneskerett. For tilliten i det norske samfunnet, er det en styrke at de over 690 godkjente tros- og livssynssamfunnene skal behandles likt etter loven.

Det Human-Etisk Forbund imidlertid er helt enig med Lerø i, er at dagens finansieringsmodell ikke er bærekraftig i lengden. For hvert år får Den norske kirke et stadig høyere økonomisk tilskudd per medlem. Vi anbefalte å bedre bærekraften, da den nye finansieringsordningen skulle vedtas i 2020. For eksempel foreslo vi at statens bevilgninger til Den norske kirke må senkes fordi antallet kirkemedlemmer synker, og at kirkens offentlige oppgaver må flyttes til myndighetene. Begge disse tiltakene ville Human-Etisk Forbund tapt økonomisk på, men vi fikk ikke gjennomslag hos politikerne.

De fleste har ikke medlemsavgift

Lerø poengterer at de fleste organisasjoner har medlemskontingent, og at det derfor ikke har vært urimelig at vi har krevd kontingent for våre medlemmer. Slik hopper han bukk over at Human-Etisk Forbund ikke først og fremst er en interesseorganisasjon, men et livssynssamfunn. Lerø vil ikke finne noe krav om kontingent for medlemskap hos det store flertallet av tros- og livssynsamfunn i Norge. Som han selv skriver, er det gratis for kristne å være medlem av Den norske kirke. Hvorfor skulle det da være urimelig at humanister får samme betingelser?

Langt flere enn de som er medlemmer i Human-Etisk Forbund benytter allerede våre tilbud, som seremonier og humanistisk livsveiledning. Stortinget bestemte i fjor at det skal være slik at jo flere som velger å organisere sitt humanistiske livssyn hos oss, jo flere ressurser skal vi ha for å kunne tilby dem slike livssynstjenester.

Å gjøre medlemskap i Human-Etisk Forbund gratis er derfor å likebehandle religioner og livssyn i Norge. Vi skammer oss absolutt ikke for å si at vi ønsker alle dem som identifiserer seg med humanismen hjertelig velkommen som medlemmer i Human-Etisk Forbund!

Annonse
Annonse