Annonse
Har du vanskelig for å komme i gang med enkelte oppgaver? Ann Ahlqvist gir deg seks tips om hvordan du kan komme forbi hindrene du setter for deg selv. Foto: iStock/FatCamera

Seks steg til økt motivasjon og mestringstro

Ann Ahlqvist er høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon, Høyskolen Kristiania.

SYNSPUNKT. «Jeg kommer ikke i gang med oppgaven. Jeg vet ikke hvor eller hvordan jeg skal starte. I stedet for å gjøre det jeg har bestemt meg for, velger jeg å gjøre andre ting".

Personen som sa dette, var meg selv. Jeg, som underviser i selvledelse, og har både teknikker og erfaring til å lede meg selv. Men, likevel hadde jeg vanskelig for å motivere meg til å gjøre oppgaven som stod på planen.

Jeg skulle skrive en artikkel til nyhetsbrevet mitt, men utsatte det gang på gang. Noe som jeg virkelig liker, og som gir meg så mye glede, ble veldig vanskelig. Samtidig som jeg stadig utsatte oppgaven, vokste prestasjonsangsten. «Tenk om det ikke blir bra?» Jeg manglet motivasjon, mot og troen på at jeg ville fikse dette.

En hjelpende samtale

Jeg trengte hjelp. Først satte jeg meg ned og reflekterte. Usminket skrev jeg ned hva jeg følte og tenkte. Det hjalp å sette ord på mitt negative tankespinn. Jeg oppsummerte med at jeg ikke er alene om å føle på usikkerhet. «Velkommen til å være menneske», sa kollega på jobben til meg.

Så ringte jeg en god kollega. Hun minnet meg om alle de artikler jeg har skrevet og slo fast at jeg sannelig kunne skrive. I tillegg gav hun meg noen konkrete råd. Dette var akkurat det jeg trengte. Ros og noen konkrete tips. Selvtilliten vokste. Jeg kunne også skimte motivasjonen der borte i horisonten. Denne samtalen var gull. Hva skjedde?

Mestringstro

Den amerikanske psykologen Albert Bandura skriver om mestringstro. Dersom du tror at du har evner og krefter til å løse en oppgave, så øker sjansene for at du også gjør det.

Mestringstro hjelper deg med å både sette i gang en oppgave og holde ut når det butter på. Slik var det også for meg. Etter samtalen med min kollega begynte jeg å føle på mestringstro. Jeg hadde skrevet før. Jeg fikk konkrete råd. Hun trodde på meg, og jeg kunne kjenne at jeg fikk troen tilbake.

Samtidig som jeg stadig utsatte oppgaven, vokste prestasjonsangsten. 'Tenk om det ikke blir bra?' Jeg manglet motivasjon, mot og troen på at jeg ville fikse dette

Utviklingsorientert tankesett (Growth mindset)

Men, noe satt fortsatt igjen. Jeg ville skrive en artikkel som var bra! Jeg hadde for stort fokus på resultatet. Jeg glemte å fokusere på prosessen. Jeg glemte at underveis lærer jeg meg alltid noe nytt som gjør at jeg utvikler meg. Det er både spennende og gøy.

Det er dette som professor Carol Dweck ved Stanford University) kaller for et utviklingsorientert tankesett (Growth mindset). Det er et tankesett som står i motsetning til et fastlåst tankesett (Fixed mindset). Prestasjonsangsten hadde sneket seg inn fordi jeg hadde vært så opptatt av å prestere på det hårete ferdige produktet, og tenkte mindre på veien frem til resultatet,

Styrt av negative tanker

Jeg ble også klar over hvordan mine «negative» tanker og følelser hadde styrt mine handlinger. Disse bidro til at jeg ikke kom i gang med skrivingen. En toppidrettsutøver har oppsummert kampen mot negative tanker slik. «Når jeg overtenker, kommer frykt og negativitet opp. Da hjelper det å snakke med noen. Når jeg forteller hva jeg har gjort, så tar jeg meg i at jeg har gjort mye bra også. Det styrker meg. Da kommer jeg i gang.»

Seks steg for å få økt mestringstro og motivasjon

Etter denne reisen forbi mine egne negative tanker, ble jeg inspirert til å skrive artikkelen du nå leser. Her er seks lærdommer fra prosessen:

  1. Se tilbake på lignende oppgaver som du har klart å utføre tidligere. Ha fokus på at du faktisk kan. Du har gjort det før, og fått det til. Du klarer det igjen.

  2. Be om støtte og oppmuntring fra noen som vil deg vel (pep-talk). Når folk rundt deg tror på deg, øker sjansene for at du selv begynner å tro du klarer det.

  3. Se etter noen rundt deg som har klart det du skal gjøre. Snakk med dem. Spør om de kan dele oppskrifter, tips og råd.

  4. Ha fokus på prosessen og gled deg til å lære noe nytt underveis. Tren på å tørre. Tren på å prøve og feile. Det gir læring og utvikling.

  5. Vær bevisst på tankesettet ditt. Våre følelser og tanker styrer vårt humør og våre handlinger. Et negativt tankespinn kan påvirke deg negativt. Klarer du å fokusere på det positive, hjelper det deg til å utføre dine oppgaver.

  6. Del opp oppgaven i mindre biter. Da har du mulighet til å føle på mestring hver gang du når et delmål. Kjenn på den gode følelsen. Den gir deg motivasjon og hjelper deg til å fortsette.

Å lykkes handler ikke bare om å bli ferdig med en oppgave. Det handler også om den utviklingen og læringen du får når du er i prosessen. Samle på dine mestringsopplevelser. Det gir deg både motivasjon og ny mestringstro. 

Referanser: 

  • Bandura, A. (1986) Self-efficacy: The exercise of control. New York: Free press.
  • Dweck, C.S. (2006): Mindset. The new psychology of success. How we can learn to fulfill our potential. New York. Ballantine Books.

Denne artikkelen er også publisert i Kunnskap Kristiania, Høyskolen Kristianias kunnskapsmagasin.

Annonse
Annonse