Annonse
– Det vil ta lang tid før vi er på samme nivå som før koronapandemien traff oss, og langtidsledigheten er nå på et urovekkende høyt nivå, sier Hans Christian Holte. Foto:  Lise Åserud / NTB.

Arbeidsledigheten øker for første gang på over et halvt år

Ved utgangen av november var det registrert 196.300 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som utgjør 6,9 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 9300 flere enn ved utgangen av oktober.

– Det vil ta lang tid før vi er på samme nivå som før koronapandemien traff oss, og langtidsledigheten er nå på et urovekkende høyt nivå.

– Det er viktig å jobbe for å unngå langvarig utenforskap blant utsatte grupper, og da ikke minst blant unge voksne, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte. 

Annonse
Annonse