Annonse
HØYERE RISIKO: Eldre og ufaglærte har høyere risiko for å bli gjengangere i ledighetskøen enn yngre og folk med høyere utdanning. Foto: kali9/iStock

Danmark​Én av tre koronaledige var også ledig under finanskrisen

Da Danmark ble rammet av finanskrisen i 2008, opplevde landet en økonomisk nedtur som førte til at mange arbeidstakere mistet jobben. Nedgangen varte fram til 2013, da sysselsettingen økte igjen.

Den økonomiske framgangen fortsatte fram til i vår, da koronautbruddet resulterte i en ny økonomisk krise.

Én av tre er gjengangere

Som i Norge steg arbeidsledigheten brått i Danmark fra mars i år. Og for mange av de koronaledige danskene var det ikke dere første erfaring med å stille seg i ledighetskøen.

Annonse
Annonse