Annonse
TO AV TRE: 67 prosent av dem som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2013, var i arbeid eller utdanning i 2018. Foto: Jan Haas/NTB

Mange flyktninger er i jobb, men tjener lite

Flyktninger som bosettes i Norge, og deres familiegjenforente, skal igjennom et obligatorisk introduksjonsprogram som skal styrke deres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnsliv og styrke deres økonomiske selvstendighet.

Annonse
Annonse