Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: Kosamtu/iStock

Arbeidsledigheten på nivå med før pandemien

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at arbeidsledigheten nå er på omtrent samme nivå som før koronapandemien startet.

SSB rapporterer om at sysselsettingen har vokst mer enn hva arbeidsledigheten har falt. Det innebærer at personer som tidligere sto helt utenfor arbeidsmarkedet nå er tilbake i jobb.

─ Det kan for eksempel være langtidspermitterte som ikke har søkt etter annet arbeid under permitteringen, men som nå er tilbake i jobb, sier Erik Herstad Horgen, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Annonse
Annonse