Annonse
Regjeringen foreslår en videreføring av retten til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom.  Foto: Dean Mitchell/iStock.

Koronaregler i 2022​Retten til sykepenger ved koronarelatert fravær forlenges

I forbindelse med at regjeringen Støre la frem sitt forslag til endringer i den avgåtte regjeringens statsbudsjett, ble det klart at den nye regjeringen foreslår å videreføre ordningen med sykepenger og omsorgspenger ved koronarelatert fravær frem til neste sommer.

Regjeringen foreslår en videreføring av retten til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom.

Annonse
Annonse