Annonse
KARENSDAG: Sverige suspenderte karensdagen i mars i fjor for å hindre koronasmitte. Men nå synes den svenske regjeringen det er mindre viktig å sikre at arbeidstakere holder seg hjemme når de er syke. Foto: Alexander Farnsworth/iStock

Koronatiltak avvikles​Sverige gjeninnfører karensdagen

Noe av det første den svenske regjeringen gjorde da den innførte tiltak mot spredning av koronasmitte i mars i fjor, var å fjerne karensdagen. Dermed fikk arbeidstakere penger også den første dagen de var borte fra jobb på grunn av sykdom.

Men nå er det slutt.

I likhet med Norge er Sverige på vei tilbake til en normaltilstand etter koronapandemien, og 1. oktober ble flere svenske koronaordninger avviklet. Det innebærer blant annet strengere regler for legeattest ved sykefravær og at karensdagen er gjeninnført.

Annonse
Annonse