Annonse
KORONA: Nedgang i sysselsetting blant unge henger sammen med at flere restauranter og serveringssteder måtte stenge dørene i 2020 på grunn av koronarestriksjoner. Foto: Halfpoint/iStock

Flere unge står utenfor arbeid og utdanning

Siden 2015 har det gjennom flere år vært en nedgang i andelen unge utenfor. Men nå er trenden brutt. I fjor økte andelen, blant annet som en følge av koronapandemien.

11,2 prosent av unge under 30 år var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak i 2020, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Annonse
Annonse