Annonse
I 2017 blei det etablert flest føretak innanfor fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting med 15 prosent av alle nyetableringar. Foto: Opolja | Dreamstime.com.

Auken i nyetableringar held fram

Sidan 2010 har talet på nyetablerte føretak gått opp kvart år. I 2017 vart det etablert over 62.000 nye føretak, 3 prosent fleire enn året før.

Dei fleste nyetableringar var enten aksjeselskap (AS) eller einskildpersonføretak (ENK), syner statistikken over nye føretak, viser tall frå Statistisk sentralbyrå.

Annonse
Annonse