Annonse
Foto: Dreamstime.

Kan man nekte flyttedag med lønn?

Spørsmål: Hos mine tidligere arbeidsgivere har jeg alltid fått fri med lønn minst en dag i forbindelse med flytting. Jeg begynte i ny jobb i januar og har spurt lederen min om fri med lønn en dag i forbindelse med at jeg skal flytte inn i nytt hus i juni. Lederen min avslo dette og sa at jeg måtte bruke en feriedag dersom jeg skulle ha fri. Har han rett til å nekte meg en slik flyttedag med lønn? 

Annonse
Annonse