Annonse
- Klimakrisen kommer raskere enn vi har vært forberedt på, og både bedrifter og samfunn vil tape store summer om vi ikke tar snarlige og omfattende grep, sier Kari Sollien. Foto: Akademikerne. 

Ansatte i privat sektor mest fornøyd med arbeidsgivers klima- og miljøengasjement

Dette viser en undersøkelse blant høyt utdannede arbeidstakere som Respons analyse har gjennomført på oppdrag fra Akademikerne.

– Virksomheter i både privat og offentlig sektor har stor påvirkning på klima og miljø og kan gjøre mye for å skape et mer bærekraftig samfunn gjennom innovativ produksjon, bedre innkjøp og tilrettelegging for miljøvennlige jobbreiser. Denne undersøkelsen måler tilfredsheten med dette arbeidet i norske virksomheter, sier leder i Akademikerne Kari Sollien i en pressemelding. 

Annonse
Annonse