Annonse
Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Bedriftene skriker stadig høyere etter kompetente folk

NHOs kompetansebaromteret er gjennomført for sjette året på rad blant 7000 norske bedrifter.

Nå er det mulig å se trender i materialet. Andelen bedrifter som oppgir de har et udekket kompetansebehov, har holdt seg stabilt på rundt 60 prosent siden 2014.

Nå må ting settes på vent. Det har ikke vært god nok etterdekning fra utdanningsinstitusjonene

Men andelen som oppgir at de i stor grad har et udekket kompetansebehov, har økt fra 7 prosent til rundt 10 i 2019.

Annonse
Annonse