Annonse
  Byggfagene har fortsatt flest søknader med opplæring i mange ulike fagbrev.  Foto: Zorandim | Dreamstime.com.

Flere voksne får mulighet til å kvalifisere seg til fagbrev

Regjeringen gir 16 millioner kroner til et prøveprosjekt gjennom Kompetansepluss-ordningen.

Kompetansepluss prøveordning med fagopplæring ble lansert i 2018. Ordningen gir deltakere opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk i sammenheng med det yrket de ønsker å ta fagbrev i.

Målgruppen er arbeidstakere med lave grunnleggende ferdigheter og lang arbeidserfaring. Kompetanse Norge mottok 78 søknader og nå får 52 prosjekter landet rundt til sammen 16 millioner kroner.

Annonse
Annonse