Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com

Har jeg fortsatt krav på sykepenger?

Spørsmål: Jeg har vært 100% sykemeldt siden januar 2019.

Da det ikke er tegn til at jeg vil kunne utføre arbeidsoppgavene mine i overskuelig fremtid, valgte jeg - i samråd med min fastlege - å si opp min stilling.

Jeg befinner meg nå i oppsigelsestiden og lurer derfor på om NAV vil utbetale sykepenger også etter arbeidsforholdet opphør?

Hvordan går jeg eventuelt frem for å få dette utbetalt?

Svar: Sykepengene du nå mottar fra NAV vil ikke stoppe selv om arbeidsforholdet opphører.

Annonse
Annonse