Annonse
Taktekkere er det ikke nok av i det norske arbeidsmarkedet, ifølge Nav. Foto: William Wendling

Kompetansebehov​Her blir det sterkest lønnspress

I Navs bedriftsundersøkelse for 2019 som ble lagt frem torsdag, går det frem at det er enkelte yrker hvor det er nærmest umulig å finne kvalifiserte folk i dag.

Operatører, montører og andre teknikere innen IKT går trolig inn i lønnsforhandlingene med gode kort for tiden.

Ved å se på behovet og antallet som allerede opererer innen et yrke, regner Nav seg frem til en såkalt stramhetsindikator (se tekstboks), og denne er veldig høy for disse yrkene.

Annonse
Annonse