Annonse
Ved utgangen av september var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid, med 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Foto: Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com

Høyest ledighet innen barne- og ungdomsarbeid

I løpet av september ble det 400 færre registrerte helt ledige, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, gikk ned med 600 personer.

Sammenliknet med september i fjor, var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene.

Annonse
Annonse