Annonse
De fleste bedriftene i undersøkelsen hadde ikke noen kompetansetiltak rettet mot seniorer, men hadde mye fokus på kontinuerlig kompetanseutvikling for alle. Foto: Robert Kneschke | Dreamstime.com.

Ikke tid til kompetanspåfyll for seniorer i arbeidslivet

En fersk undersøkelse viser at eldre ansatte har vilje til å øke og utvide kompetansen, men hindres av tid og måten etter- og videreutdanningen tilbys.

Annonse
Annonse