Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: Dmytro Zinkevych | Dreamstime.com

Kan man utbetale feriepenger ved sluttoppgjør uten skattetrekk?

Spørsmål: Da en av mine ansatte sa opp sin stilling krevde hun at feriepengene skulle utbetales uten skattetrekk. Er dette riktig?

Svar: Når du skal foreta et endelig oppgjør må du skille mellom feriepenger som utbetales i ferieåret og feriepenger som utbetales i opptjeningsåret. Feriepenger som utbetales i ferieåret – altså samme året som ferien skal avvikles – er fritatt fra forskuddstrekk. Dette skyldes at skattetrekket blir fordelt på lønnsutbetalingene resten av året.

Annonse
Annonse