Annonse
Foto: Dreamstime

Kompetansebehov​Kun Oslo-regionen "skriker" etter økonomer

Spør man virksomheter i Norge hva slags kompetanse de anser som viktigst å sikre seg de neste fem årene, svarer en av tre tekniske fag og ingeniørfag. 

Det viser en rapport fra NIFU som har kartlegt rekrutteringsbehovene. Tallene er basert på Navs bedriftsundersøkelser.

Som det fremgår av kartene er det ganske små forskjeller fra region til region. Likevel tegner det seg et bildet av at det er langs Vestlands-kysten denne kompetansen er aller mest etterspurt. 

Annonse
Annonse