Annonse
Sørlandet sykehus er blant sykehusene der ansatte er tatt ut i streik.  Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix  

Nå streiker 303 sykehusansatte for pensjon

LO Stat har tatt ut i alt 303 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Sørlandet sykehus fra arbeidstidens begynnelse 29. mai.

Konflikten dreier seg om et krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon.

Annonse
Annonse