Annonse
Ved hjelp av dataaktivitetslogger og skjermbilder som kjøres gjennom kraftige datanalyseprogrammer, hevder entreprenørene at de kan lage detaljerte rapporter for ledere om produktiviteten til de ansatte. Foto: Wellphotos | Dreamstime.com

Arbeidstakere​Overvåkning på arbeidsplassen ødelegger tilliten til ledelsen

Den teknologiske utviklingen har muliggjort overvåking i større grad enn tidligere, men bruken medfører også innsamling av stadig større mengder persondata.

Dermed reiser det seg utfordringer for virksomheter, som må forvalte disse på en god måte, særlig sett i lys av den nye personvernlovgivningen GDPR.

Annonse
Annonse