Annonse
Foto: Alexander Popov

Sentraliseringen har gitt kortere pendletid

Nordmenn bruker rundt 30 minutter på å pendle til jobb hver dag. Med hjemturen inkludert ligger snittet på rundt en time.

I en representativ global Dalia-undersøkelse fra 2017, plasserte det Norge midt på treet. Lavere enn i Sverige, men høyere enn i Danmark.

– Pendlingstiden og avstanden har gått litt ned i Norge de siste årene, sier Frants Gundersen.

Han er forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI) og har blant annet sett på norske pendletider.

Tallene tar normalt ikke høyde for utforutsette hendelser som buss for tog eller kanselleringer.

Annonse
Annonse